RIFFARRICA [rif’arrika]

Nime Riffarrica leiab 8. sajandil Aethicus Isteri «Kosmograafiast». Lennart Meri on oma “Hõbevalges” näidanud, et Riffarrica tähistab muistse Eesti põhjarannikut.

RIFFARRICA– see on rifid ja regilaulud, jõuline rififolk!